Woningcorporatie Acantus

Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Zie ook www.acantus.nl.

logo acantus

• Schrijven artikelen voor bewonersblad Thuis aan Huis, incidenteel april 2012 – 2015.

• Formuleren kernboodschap jaarbericht, juni 2014.

• Schrijven boekje Acantus speelt in op krimp, april 2014.

• Opstellen van een strategisch communicatieplan voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, december 2011 – februari 2012.

.