Bestuursadvies

 

Met het maken van beleid geeft u antwoorden op ingewikkelde (maatschappelijke) vraagstukken. Maar hoe realiseert u beleid dat echt werkt temidden van allerlei krachtenvelden en belangen? Het is belangrijk om als organisatie of overheid bij de start al te bepalen wat het probleem eigenlijk inhoudt, wat je zelf wilt, met welke partijen je dat wilt, wat hun belangen en wensen zijn, hoe je ze gaat betrekken en wanneer je dat doet. Qilz Communicatie en Bestuursadvies kan u helpen dit vast te stellen. Met speciale aandacht voor het soepel laten verlopen van de besluitvorming door de bestuurders van de verschillende partijen, zowel op inhoud als qua timing. Qilz ondersteunt u ook bij de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld door het schrijven van notities, het voorbereiden van presentaties en de begeleiding van de communicatie.

.