Provincie Groningen

Lopende opdrachten
*Communicatieadviseur organisatieontwikkeling (januari 2019-heden).

Communicatieadviseur acquisitie bedrijven, februari 2019 – april 2020

Communicatieadviseur implementatie Omgevingswet, oktober – december 2019
Opstellen plan van aanpak communicatie implementatie Omgevingswet.

Communicatieadviseur Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, juli – december 2019

Communicatieadviseur voor Groningen@Work, december 2016  -februari 2019
Schrijven en uitvoeren strategisch communicatieplan voor het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019

Communicatieadviseur herindeling Groningen, Haren, Ten Boer, juni 2016 – februari 2017
Schrijven en uitvoeren strategisch communicatieplan in afstemming met de gemeenten.

Ad interim bestuursadviseur Commissaris van de Koning, juni 2015 – augustus 2015
Tijdelijke vervanging bestuursadviseur Commissaris van de Koning Max van den Berg voor twee dagen per week.

Communicatieadviseur Actieprogramma Werk, Energie en Leefbaarheid, mei 2013 – juni 2013
Schrijven communicatieplan eerste fase: vaststelling en bekendmaking, afstemmen communicatieplan met de gemeenten, uitvoeren communicatieplan in afstemming met de gemeenten.

.