Ganzedijk

  • Communicatie met de betrokken partijen (bewoners, gemeente, woningcorporatie) over een toekomstplan voor Ganzedijk, nadat eerst was aangekondigd dat Ganzedijk gesloopt moest worden.
  • Perswoordvoering.

.