Gemeenten

 

Delfzijl

  • Communicatieadviseur werkgroep Veiligheid Delfsail, februari – juni 2016.
  • Communicatieadvies bekendmaking vervolgonderzoek Vennenflat, november 2015.
  • Communicatieadvies toekomstplannen opvang asielzoekers Delfzijl, december 2014 – juli 2015.
  • Communicatieadvies provinciaal onderzoek naar de gevolgen van de NPR voor aardbevingsbestendig bouwen, april 2015.

Klik hier voor een referentie.

Delfzijl/Appingedam/Loppersum

  • Herschrijven beleidsplan 4D’s, decentralisatie jeugdzorg, decentralisatie AWBZ, invoering participatiewet, invoering passend onderwijs, juni 2014.

Groningen

  • Organisatie bijeenkomsten WMO raden en instellingen over continuïteit AWBZ functie begeleiding 18+, mei – juni 2014.

Winschoten

  • Opstellen en uitvoeren van communicatieplan voor de ontwikkeling van de wijkvisie Bomenbuurt, augustus – november 2011.

.