Referenties

 

Reinout Schoonbeek, hoofd afdeling PPM provincie Groningen, 19 februari 2020
Claudia maakt sinds begin 2019 deel uit van ons organisatieontwikkelingsteam. Naast het verzorgen van diverse communicatieberichten is Claudia van grote waarde bij het structureren van allerlei ideeën, het bewaken van de voortgang van het proces en heeft zij 2 grote evenementen georganiseerd, die veel enthousiasme en energie hebben gegenereerd. Naast haar ‘primaire opdracht’ op communicatiegebied denkt Claudia actief mee en adviseert over de visievorming en het besluitvormingsproces van de organisatieontwikkeling. Ik ben erg blij dat Claudia ook het komende half jaar ons team blijft versterken.

Ton Swanenberg, projectdirecteur Aanpak Ring Zuid, 8 mei 2017
“Wat zou ik nog toe kunnen voegen aan de aanbevelingen van de anderen? Dit is Claudia. Kennelijk is ze altijd al zo geweest. Aanpak Ring Zuid is een groot (700 mln) en complex project, dwars door de stad op 1800 meter van de Martinitoren, met veel stakeholders in een complexe, veranderende omgeving waarbij allerlei partijen betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering. In zo’n project is het de kunst om de binnenwereld met de buitenwereld te verbinden, en de projectwereld met politiek-bestuurlijke wereld. Als communicatiemanager heeft zij het talent om complexe inhoud eenvoudig te maken, niet alleen voor de buitenwereld (bestuurders, stakeholders en omgeving) maar ook voor de binnenwereld. Zij is analytisch zeer sterk waardoor ze zich vraagstukken op een breed terrein snel eigen kan maken en kan sparren met de inhoudelijk deskundigen. Als Claudia er mee aan de slag is geweest weet ik dat de kwaliteit van de producten, die in de projectorganisatie tot stand zijn gekomen, is geborgd. Dat geeft mij veel rust. Ze heeft een gouden pen en weet mensen met taal te verbinden. Het feit dat ze professioneel is, snel, respectvol naar anderen en een prettige collega is maakt dat anderen graag voor haar willen werken.”

Emme Groot, voormalig burgemeester gemeente Delfzijl, 24 februari 2016
“Ik heb een aantal keren met Claudia mogen werken. Wat ik zeer in haar waardeer is dat ze zich snel een situatie eigen kan maken en kan vertalen naar een goede communicatiestrategie. Daarbij heeft ze ook de kwaliteit om de strategie te vertalen naar operationele adviezen en activiteiten, is punctueel en stimuleert haar omgeving. Kortom professioneel in haar werk en zeer prettig in de omgang.”

Jos Hillen, voormalig projectdirecteur Aanpak Ring Zuid, 17 oktober 2014
“Bij de voorbereiding en uitvoering van grote complexe projecten, zoals in dit geval de Planuitwerkingsfase van het project Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (ca. 690 mln. incl BTW), heb ik als Projectdirecteur Aanpak Ring Zuid veel waarde gehecht aan de “brugfunctie” tussen de projectvoorbereiding en de bestuurlijke informatievoorziening aan de vertegenwoordigers van Rijk, provincie en gemeente. Claudia zorgt ervoor dat deze informatievoorziening steeds op zeer accurate en professionele wijze plaatsvindt, ook voor belangrijke stakeholders in de projectomgeving. Zij maakt hierbij o.a. gebruik van haar opgedane ervaringen als bestuursadviseur bij het College van Gedeputeerde Staten van Groningen. Ze is professioneel, accuraat, “to the point”, vriendelijk en zeer toegewijd in haar vakuitoefening. En tenslotte een hele prettige collega die een belangrijke rol vervult in de sfeerbepaling binnen de projectorganisatie.”

Jan Bos, Programmamanager Transformatie Jeugdzorg Groningen, 21 juni 2014
“Claudia ziet het werk liggen en pakt het op. Dat doet ze no-nonsense, snel, efficiënt, goed, pro-actief en creatief. Ze heeft daarbij veel meer toegevoegde waarde dan alleen als communicatie adviseur.”

Anneke Obermeijer, directiesecretaris TSN Thuiszorg, 12 februari 2012
“Claudia heeft als communicatieadviseur de transitie van Thuiszorg Groningen (TZG) naar TSN Thuiszorg begeleid. De overname van TZG was per 1 juli 2011 een feit na goedkeuring door de NMa. De periode tot en met januari 2012 heeft in het teken gestaan van de transitie. De projectgroep communicatie is verantwoordelijk geweest voor alle communicatie met medewerkers, cliënten en stakeholders. In de projectgroep vervulde Claudia een belangrijke rol als communicatieadviseur: het opstellen van het communicatieplan (toegespitst op alle doelgroepen), het uitvoeren van dit plan, het organiseren van informatiemarkten voor medewerkers, alles werd door Claudia adequaat en snel geregeld. Claudia werkt gestructureerd en heeft altijd het overzicht. Verder is zij creatief en flexibel en werkt ze met 200% inzet en betrokkenheid. En als mens heb ik Claudia leren kennen als iemand die altijd geïnteresseerd is in jou en altijd vrolijk ”

Annet van Schreven, directeur bij de provincie Groningen, 18 juni 2011
“Claudia heeft een scherpe blik op communicatievragen. Zowel als het gaat om de doelgroepen waar de communicatie zich op moet richten als de inhoud ervan. Complexiteit is daarbij geen belemmering, maar juist een uitdaging. Claudia heeft naast een scherpe blik een goed oog voor de vraag van haar opdrachtgever, waarbij zij zich grondig en zorgvuldig inleeft in hetgeen belangrijk is voor de betreffende opdrachtgever. Tenslotte is Claudia prima in staat om in een team te opereren en daar de nodige bijdrage te leveren, met veel plezier.”

Gea Boerma,manager Communicatie & Kabinet, provincie Groningen, 11 september 2011
“Claudia is een slimme en doortastende communicatieprofessional. Ze gaf bij de provincie Groningen blijk van een hoge mate van politiek/bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn. Claudia werkt snel en is iemand waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Ze is een talentvolle en bovenal zeer plezierige collega!”

Pim de Bruijne, gedeputeerde bij de provincie Groningen (maart 2008 – april 2011), 17 april 2011
“In mijn functie als gedeputeerde had ik ruim twee jaar Claudia Mulder als bestuursadviseur. Ze was een intelligente sparring partner en nam me tevens veel werk uit handen. Claudia maakt zich vraagstukken op een breed terrein snel eigen. Ze heeft nuchtere, concrete ideeën over de aanpak, met veel aandacht voor de procesmatige en communicatieve aspecten. Complexe zaken weet ze tot heldere en overzichtelijke proporties terug te brengen, met een bovengemiddelde taalvaardigheid. Claudia is serieus en verantwoordelijk, maar ook vrolijk en relativerend. Het was een genoegen om met haar te werken.”

.