Vereniging Groninger Gemeenten

Communicatieadviseur

Opstellen communicatieplan, begeleiden uitvoering plan, ad hoc communicatieadvies, opstellen en redigeren van teksten.

November 2018 – heden.

.