Perswoordvoering

 

Er doet zich onverwachts een situatie voor, die voor uw organisatie negatief kan uitpakken, en waar de pers zeer geïnteresseerd in is. Moet u wel of niet de pers te woord staan? Wat moet de boodschap dan zijn? Heeft dit consequenties voor (communicatie met) betrokken partijen? Welke vragen kunnen gesteld worden en wat moet u dan antwoorden? Moet u zelf actief met een persbericht naar buiten? Voor advies over de antwoorden op deze vragen kunt u bij Qilz terecht.

.