Ziekenhuiszorg

 

  • Advisering over ontwikkeling plan van aanpak ziekenhuiszorg met verschillende partijen uit krimpregio Noord.
  • Communicatie over rapport ambulancezorg richting minister, Tweede Kamer en pers.

.