Transformatie Jeugdzorg Groningen

 

In 2012 hebben de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen besloten het ingrijpende veranderproces in het kader van de stelselwijziging zorg voor jeugd gezamenlijk voor te bereiden en uit te voeren. In dit kader is medio 2013 het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen (TJZG)  in het leven geroepen. Toen de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2014 in werking trad, is het programma TJZG opgegaan in de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten. Zie ook www.rigg.nl.

logo Transformatie Jeugdzorg Groningen

Communicatieadviseur Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG), december 2014 – september 2015

  • ¬†Strategisch communicatie- en bestuursadvies.
  • Redigeren van bestuurlijke teksten.

Communicatieadviseur Transformatie Jeugdzorg Groningen, juni 2013 – december 2014

  • Schrijven communicatieplan voor het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen van de 23 Groninger gemeenten en de provincie Groningen.
  • Uitvoering communicatieplan, o.a. website, Twitter, nieuwsbrief, organisatie bijeenkomsten instellingen en raadsleden.

Klik hier voor een referentie.

.