Home

 

Qilz Communicatie en Bestuursadvies
werkt voor bestuurders en beleidsmakers bij de overheid, (jeugd)zorgorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Qilz Communicatie en Bestuursadvies
biedt ondersteuning aan bestuurders en beleidsmakers bij de ontwikkeling van visie en plannen. Het gaat dan om het oplossen van ingewikkelde (maatschappelijke) vraagstukken, waarbij meerdere partijen betrokken zijn en verschillende belangen spelen. Daar hoort ook het schrijven van de bijbehorende notities en het voorbereiden van overleggen en/of presentaties bij. Essentieel bij de ontwikkeling van beleid is duidelijke communicatie met alle betrokken partijen. De burger of de klant, maar het kan ook gaan om ondernemers, de (landelijke) politiek, het maatschappelijk middenveld of uw eigen personeel. Qilz Communicatie en Bestuursadvies adviseert over hoe u die doelgroepen kunt betrekken en kunt laten participeren bij het maken van een plan. Zodat u ervoor zorgt dat het resultaat draagvlak heeft. Verder kunt u bij Qilz terecht voor deelopdrachten, zoals het maken van een publieksversie van een ingewikkeld stuk, een advies over woordvoering naar de pers over een “lastig” onderwerp en interim-klussen als communicatie en/of bestuursadviseur.

.